MÜÜGITINGIMUSED

Ladylike OÜ, registrikood 12872076, aadress A. Admasoni 18, Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab E-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-pood
1.1. Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. Üldsätted
2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.
2.4. Teenuse kasutajal on õigus Kasutustingimused endale alla laadida või välja printida, millega on tagatud võimalus vastava info salvestamiseks ja taasesitamiseks püsival andmekandjal.

3. Tooted ja ostu sooritamine
3.1. Kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2. Kui toode puudub laost, siis tellimust ei ole võimalik täita. Sel juhtumil võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab Teenuse kasutajale raha hiljemalt 30 päeva jooksul.
3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning mis võivad erineda tegelikust tootest. Teenuse osutaja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamate sellele, e-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele ku ka juriidilistele isikutele.
3.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
3.6. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning seejärel kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks ja pangalink) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või arve ülekandega.
3.7. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8. Müük toimub siis, kui Teenuse osutaja on tellimuse kinnitanud ning Teenuse kasutajalt on Teenuse osutajale laekunud tasu  tellimuse eest.

4. Hinnad
4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu. Kui E-poes kasutaja esitas ja tasus tellimuse siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
4.3. Teenuse osutajal on õigus loobuda tellimuse täitmisest tehnilise vea olemasolul, mille tõttu on E-poes toote hind olnud ekslik.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
5.1. Kaubad toimetatakse teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires 1 – 5 tööpäevaga ning välismaale 3 – 60 tööpäevaga

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist
6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset täitmist Kasutuslepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale teatama. Teade tuleb saata Teenuse osutaja elektronposti aadressil info@naiselik.ee tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset Kasutuslepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest.
6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
6.5. Teenuse osutajal on õigus lepingust taganeda või leping üles öelda, juhul kui tellitud kauba varud on ammendunud.
6.6. Teenuse osutaja informeerib Teenuse kasutajat lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata kas telefoni, elektronkirja või posti teel. Teenuse kasutaja tasutud ettemaksed tagastatakse sellisel juhul Teenuse kasutaja arvelduskontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest.

7. Tagastus- ja vahetusõigus
7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastus- ja vahetusõigus alates ostetud toote kättesaamisest.
7.2. Tagastatav või vahetatav toode peab olema puhas, puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3. E-poest ostetud tooteid on võimalik mittesobivuse korral ümber vahetada, teavitades vahetuse soovist Teenuse osutajat info@naiselik.ee emailile.
7.4. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-posti aadressile info@naiselik.ee ja tagastatav kaup koos pakendiga saata Teenuse osutajaga kokkulepitud pakiautomaati.
7.5. Tagastamisel ja toote vahetamisel tuleb esitada tellimuse number.
7.6. Toote tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates hetkest, mil toode jõuab tagasi Teenusepakkuja kätte.
7.7. Raha kantakse tagasi samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.8. Tagastamisega ja vahetamisega kaasnevad transpordikulud katab Teenuse kasutaja.
7.9. Kui tagastatud toode on määrdunud, arvestatakse tagastatavast summast maha tootpuhastustasu 10 eurot.
7.10. Pesukomplektidele, maskidele, rinnahoidjatele, aluspüksidele ei kehti 14 päevane tagastamis- ja vahetamisõigus tervisekaitse ning hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud.
Antud punktis tugineme Tarbjakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti infole. Lisaks lugege siit: https://www.kaubandus.ee/uudised/2020/01/28/puust-ja-punaseks-millal-on-oigus-kaup-tagastada

8. Pretensioonide esitamise kord
8.1. Ladylike OÜ e-pood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
8.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul E-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
8.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
8.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad E-pood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab E-pood.
8.5. E-pood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
8.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@naiselik.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8.9. Tarbijal on õigus nõuda E-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui E-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, E-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
8.10. Esimese 6 kuu jooksul pärast toote kättesaamist on puuduse tõendamiskohustus kauplejal, ülejäänud 1,5 aasta jooksul tarbijal.

9. Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus
9.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
9.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.
9.4. Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.
9.5. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
9.6. Registreeritavate iskuandmete koosseisu kuuluvad Tellija andmed (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, sünniaasta, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine.
9.7. Isikuandmeid töötleb Ladylike OÜ.
9.8. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.
9.9. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
9.10. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.11. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
9.12. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.
9.13. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
9.14. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. Vastutus
10.1. Teenuse osutajal lasub vastutus kuni toote müügihinna ulatuses.
10.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
10.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmise eest, samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
10.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. Klienditeenindus
11.1. Klienditeeninduse telefon on +372 557 8092 ja e-posti aadress on info@naiselik.ee
11.2. Klienditeenindus võtab kõnesid vastu tööpäeviti kella 9.00 ja 16.00 vahel (GMT +2). E-kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul.

12. Erimeelsused
12.1. Erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Tartu Maakohtu Tartu Kohtumajas.
12.2. Kõigile tarbijatele on avatud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning avatud on see aadressilhttp://ec.europa.eu/odr.
12.3 Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on: Aadress: Rahukohtu 2, 10130 Tallinn E-post: info@tarbijakaitseamet.ee Veebileht: http://www.tarbijakaitseamet.ee Telefoninumber: +372 6201707

13. Kasutamistingimused
13.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
13.2. Tellimise hetkel vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutustingimustega” linnukese märkimisega nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.